poniedziałek, 13 stycznia 2014

CO ZROBIĆ, BY ARCHITEKTURA STAŁA SIĘ BARDZIEJ KOBIECA???

Czy architektura potrzebuje równouprawnienia? Czy jest fallocentryczna i patriarchalna? 
Zapewne wszystko zależy od optyki i rodzaju opowieści, w jaki uwikłamy architekturę i architekta. Trudno jednak nie dostrzec, że podstawowy dla naszej kultury korpus tekstów podejmujących zagadnienia z teorii architektury modeluje budynki w odniesieniu do ciała męskiego:
"chcę ci dać dokładne wymiary mężczyzny - pisał Cennino Cennini. - Kobiecych poniecham, bo nie ma ono żadnego doskonałego wymiaru. 
Poza tym teoretycy architektury przenoszą na architekta - przez większość czasu mężczyznę - rolę matki i opiekunki, inwestorowi przypisując aktywną rolę ojca [obszernie pisze o tym Diana Agrest w tekście Architektura z zewnątrz].

Być może trzeba nam dziś bardziej kobiecej architektury i teorii tejże.
Z problemem tym zmierzyli się okcydentaliści.
Pan Rafał tak odpowiedział na pytanie Co zrobić, by architektura była bardziej kobieca?

Ponoć w naturze nie występują kąty proste. Wszystkie kanciaste struktury architektoniczne zostały bowiem powołane do życia przez człowieka. Jeżeli zatem chcemy uczynić architekturę bardziej kobiecą, należałoby zastanowić się nad najbardziej naturalną dla niej formą.

Kobiecość architektury można wydobyć poprzez proste zestawienie cielesnych form mężczyzny i kobiety. Ciało mężczyzny nie bez powodu można określić słowem "wyrzeźbione" - więc także "uformowane" i w pewnym sensie mniej naturalne niż ciało kobiety, które w zgodzie ze swoją naturą posiada więcej krągłości. 
Kobieca architektura powinna zatem być czymś więcej niż tylko foremną bryłą, zajmującą przestrzeń. Powinna wkomponować się w otoczenie/krajobraz i współgrać z nim na płaszczyźnie powierzchni, ale także w kwestii formy - bardziej krągłej i naturalnej.


Czyżby zatem dobry okazał się trop Magdaleny Abakanowicz i jej wizyjnej architektury arboralnej???


____
Cenniniego cytuję za tekstem K. Borysławskiego, Atrakcyjność fizyczna człowieka jako sygnał biologiczny.
Zdjęcie architektury arboralnej cytuję za: utterfield-reignbeau.blogspot.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz